Privacy Policy

Definities
Met “de site” wordt deze website (onder andere bereikbaar via www.wsb-solar.nl) bedoeld.

Identificatie van de bezoeker
Bij het bezoeken van de site zullen we nimmer trachten de bezoeker te identificeren naar een specifiek natuurlijk persoon. Uitgezonderd hiervan zijn de pagina’s waarbij de bezoeker gevraagd wordt in te loggen door middel van het invoeren van een loginnaam en wachtwoord.

Gebruik van gegevens
We respecteren de privacy van de bezoekers van de site en gaan zorgvuldig om met de gegevens die de bezoekers via de site verschaffen. Voorbeelden van deze gegevens zijn namen en e-mailadressen van bezoekers die zich inschrijven voor de mailinglist. We zullen gegevens die zij van de bezoekers van de site ontvangt nooit verkopen, verhuren of op een andere manier delen met derden; uitgezonderd wettelijke verplichtingen. Bezoekers van de site die persoonsgegevens hebben verschaft hebben altijd het recht deze gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens
Gegevens die de bezoeker van de site -vrijwillig- verschaft worden bewaard op beveiligde servers, waar slechts medewerkers van Solar Wholesale toegang tot hebben. De servers staan opgesteld in een ISO27001 (de ISO standaard voor informatiebeveiliging) gecertificeerd datacenter.

Cookies
Bij het bezoeken van de site wordt een cookie geplaatst voor het bijhouden van de winkelwagen. Voor het zetten van dergelijke cookies is geen toestemming van de bezoeker van de site benodigd vanwege de technische noodzaak. Daarnaast worden er cookies geplaatst voor het bijhouden van statistieken. Voor deze cookies wordt wel om uw toestemming gevraagd. De cookies worden niet voor andere doeleinden (zoals bijvoorbeeld marketing) gebruikt.

Statistieken
Voor het genereren van statistieken maken we naast cookies gebruik van de logbestanden van de server. Hierbij wordt onder andere opgeslagen:

  • Het type en versie webbrowser die u gebruikt bij het bezoeken van de site.
  • Het IP adres dat u gebruikt bij het bezoeken van de site.
  • De datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt.